شبکه بهداشت ودرمان هندیجان ازکمبودهای فراوانی درهمه زمینه ها رنج می برد و کمبودهای بخش بهداشت و درمان قطعأ از مهمترین مشکلات شهرستان هندیجان می باشد۰

jonoobfardanews.ir

به گزارش جنوب فردا دکترصفایی مدیر شبکه بهداشت درمان هندیجان در گفتگو باخبرنگار پایگاه خبری جنوب فردا در هندیجان اظهارداشت:با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان ولیالی قدرشهرستان هندیجان ازکمبودهای فراوانی درهمه زمینه هارنج می بردوکمبودهای بخش بهداشت ودرمان قطعاازمهم ترین مشکلات در شهرستان هندیجان می باشد.رفع کمبودهاوپیشرفت در شهرستان بنابه رهنودمقام معظم رهبری نیازمندحرکت جهادی ورو به جلووپرهیزازروزمرگی می باشد که بایددرسرلوحه کارمدیران قرارداشته باشد.

مدیرشبکه بهداشت و درمان هندیجان افزود:درمورداقدامات انجام گرفته با شروع کار بنده در شهرستان هندیجان در قسمتهای مختلفی کارهای خوبی صورت گرفته بودودربخشهای هم کمبودهایی وجودداشت .اولین هدف افزایش جذب متخصص برای بیمارستان شهدا شهرستان هندیجان بودکه هم اکنون تعداد۸متخصص درتخصص های داخلی اطفال -زنان-پاتولوژی -رادیولوژی-وقلب به صورت تمام وقت وپاره وقت درحال خدمت رسانی به مردم شریف این شهرستان می باشد.دکترصفایی ادامه دادبایداشاره به این داشت کارهای خوبی در شبکه بهداشت درمان هندیجان صورت گرفته جذب متخصص تغذیه وداروسازو۲نفرنیزدربخش اداری تعمیروتجهیزپانسیون ۸واحدی پزشکان بااعتباریک میلیاردو۲۰۰میلیون ریال تعمیروتجهیزساختمان مدیرفوریت های پزشکی با اعتباری ۴۰۰میلیون ریال شروع بکارساختمان های جدیدمراکز جامع سلامت شمالی وشهرزهره چم خلف عیسی که از پروژه های نیمه نمای بوده اند که بارایزنی های صورت گرفته با موافقت و جذب اعتبارازسوی دانشگاه مطبوع تاپایان سال تکمیل تجهیز و افتتاح قرارخواهندگرفت وی گفت :به اعتبار۲۰۰میلیاردوچهارصدمیلیون ریال بازسازی زیرساختهای بیمارستان شهداازجمله هواسازهادیزل -ژنراتوروتابلوبرق با اعتباری ۱۰میلیاردریال بازسازی زیرساختهای شبکه و اینترنت مراکزوخانه های بهداشت با اعتباری ۴۰۰میلیون ریال و پروژه بزرگ اورژانس ۱۸تخت خوابی و درمانگاه تخصصی به هزینه شخصی خیربزرگوارحاج شاکرحبیب معرفی انجام شد.ودکترصفایی عنوان داشت:در زمینه حضورپزشکان عمومی در شبکه بهداشت درمان هندیجان کادر پزشکی شبکه بهداشت درمان هندیجان شامل۱۱پزشک عمومی و یک دانپزشک می باشد که یکی از کاملترین کادرهای پزشکی در استان خوزستان رادارامی باشیم .مدیر شبکه بهداشت درمان هندیجان تسریع داشت :بااشاره به اجرای بسیج کنترل فشارخون دراین شهرستان برنامه سنج کنترل فشارخون باهدف تشخص و کنترل این بیماری و افزایش سطع سلامت مردم از۲۷اردیبهشت آغاز وتا۱۵تیرماه ادامه خواهدداشت .برای شرکت دراین بسیج ملی و مردمی همگی به مراکزخدمات جامع سلامت خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشت سراسرشهرستان مراجعه و وضعیت فشارخون خودراکنترل و مراقبت نماییم .بیماری که ازآن به عنوان قاتل خاموش یادمی شود.دکترصفایی درپایان از اصحاب رسانه خواست با حفظ رسالت خبرنگاری که انعکاس اخبار به شکل صحیح ودرست آن است درموردمواقع و مشکلات بزرگ نمایی نکرده و موجب تشویش اذهان عمومی وایجادیاس نومیدی در مردم نشوند.همه میدانیم مشکلاتی وجودداردوخبرنگاران به عنوان آیینه اتفاقات شهرستان بایدرسالت انعکاس آیینه وازاخبارشهرستان را حفظ و مقدس شمارندوهدفی جزء پیشرفت و اعتلای شهرستان هندیجان نداشته باشند.همه بایدپشتیبان هم باشیم وازفریادحق خواهی ومطالبه امکانات و نیازمندیهای شهرستان حمایت کنیم .

همرسانی کنید

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوارابزار