خیلی زود تیمی از ماموران پلیس بازار ته لنجی ها رفتند و مشاهده کردند که چند جوان قمه به دست در حال فحاشی هستند.

خلافکاران جوان با دیدن ماموران پا به فرار گذاشتند که ماموران در تعقیب آنها موفق به دستگیری پسر جوانی که در این درگیری ها بود شدند.

هنوز لحظاتی از دستگیری پسر جوان نگذشته بود که مرد جوانی با چهره ای آشفته پای در کلانتری گذاشت و از سناریوی عجیب مزاحمت های چند جوان برای زن و خواهر زنش خبر داد.

مرد جوان به ماموران گفت: همراه همسرم و خواهرش در بازار ته لنجیها بودیم که ۴ پسر جوان که بنظر می رسید حال طبیعی ندارند به سمت ما آمدند و قصد مزاحمت برای همسرم و خواهرش داشتند که در برابر آنها اعتراض کردم ولی آنها به سمت من حمله کردند و در حالی که قمه و ساطور به دست بودند شروع به فحاشی کردند.

وی افزود: با سر و صدای ۴ جوان شرور دوستانشان قمه به دست به سمت من وخانواده ام حمله کردند و اگر اهالی بازار نبودند شاید اتفاقات تلخی برای ما رخ می داد.

مرد جوان ادامه داد: نمی دانم این جوان ها چطور به خودشان اجازه می دهند برای زنی که همراه شوهرش است ایجاد مزاحمت کنند و در برابر اعتراض من به سمتم حمله کنند.

در ادامه شرور جوان که در بازداشت ماموران بود هدف تحقیق قرار گرفت و ادعا کرد که از ماجرای مزاحمت برای زن جوان بی اطلاع بودم و وقتی دیدم دوستانم درگیر شده اند به هواخواهی آنها وارد صحنه درگیری شدم.

سپس تیمی از ماموران برای تحقیقات ویژه پای در بازار ته لنجی ها گذاشتند که درتحقیقات پلیس مشخص شد جوانان عربده کش و قمه به دست مورد نظر افرادی سابقه دار و شرور هستند که توسط پلیس محل سکونت شان شناسایی شده و پس از احضار به دادگاه و بررسی شواهد موجود در نهایت توسط بازپرس شعبه ۴ و دادرس شعبه ۱۰۱ کیفری آبادان متهم اصلی به ۲سال زندان محکوم شد.

در ادامه ماجرا ، این پرونده با اعتراض متهم پس از حدود ۲ سال به شعبه ۱۲تجدید نظر استان خوزستان ارجاع شد و متأسفانه عامل اصلی این هتک حرمت و ایجاد مزاحمت برای ناموس مردم و قمه کشی در خیابان تنها به جریمه ۱۰۰هزارتومانی به نفع دولت و چندضربه شلاق محکوم شد.

مرد شاکی اظهار داشت در حالی که حداقل۱۰۰نفرشاهد متلک پرانی ودرگیری این افراد با چاقو و قمه با من بودند و ۳ گروه کلانتری ، بازرسی ناجا و افسرپرونده دراین خصوص تحقیقات انجام داده اند و حداقل ۱۰نفر شاهد سوگند یاد کردند که قمه وچاقو را در دست مهاجمین دیده بودند ، چرا این حکم عجیب داده می شود.

چرا پس از۲ سال حکم اولیه نقض شد ؟ مردجوان گفت قاضی محترم شعبه۱۲تجدید نظر به گونه ای بامن برخورد می کرد که اینگونه به نظر می رسید جای شاکی ومتهم تغییر کرده بود.

وی همچنین گفت ۲ سال از زندگیم گذشتم وبه دنبال ادب کردن کسانی بودم که برای ناموسم ایجاد مزاحمت کردند و بارها در طول این ۲ سال مراتهدید کردند وگمان می کردم دستگاه قضایی با اینگونه افراد بشدت برخورد خواهد کرد و به نظر من با این حکم سبک  باعث جری تر شدن افراد شرور این چنینی خواهدشد.

منبع:رکنا