به گزارش جنوب فردا بررسی های اولیه حاکی از آن بود که حادثه زمانی رخ داده که کودک خردسال در نزدیکی پدر و مادرش همراه با کودکان هم سن و سالش در علی کله دزفول سرگرم بازی بوده که ناگهان ناپدید شده و وقتی والدینش به دنبال او رفته اند متوجه شده اند که کودک دو ساله در آب غرق شده است و آنها به سرعت او را از آب بیرون کشیده و به پایگاه ساحلی انتقال داده‌اند و این درحالی بود که بچه اصلا نفس نمی کشید.
امدادگران بعد از انتقال کودک به خودروی پایگاه ساحلی به سرعت به سمت بیمارستان به راه افتادند و همزمان شروع به سی پی آر – احیای قلبی و ریوی- کودک کرده و تلاش کردند تا او را دوباره به زندگی بازگردانند که خوشبختانه عملیات آنها با موفقیت روبرو شد و کودک دوباره به زندگی بازگشت.