شناسه خبر:

اعتماد عشایر غیور لر و عرب همانند دیگر اقشار به فرزندخوداز سلاله پاک‌ رسول الله ، اعتقاداتی است /اقبال عمومی به سید احمد آوایی رو به گستردگی است

jonoobfardanews.ir

شاید قریب دو سال است که وقتی صحبت از انتخابات مجلس و بحث چه کسی و چه کسانی کاندید ای دزفول خواهند بود به میان میآید نام آقای سید احمد آوایی که سلامت نفس و صداقت و دلسوزی اش مثال زدنی اش است ودز در راس محافل سیاسی و اجتماعی نه تنها در حوزه دزفول بلکه کل استان نیز از او بعنوان اصلح و مردم دار و محبوب نیز به نیکی یاد میشود ولی بعد که سخن‌از تایید و عدم صلاحیت کاندیدا ها به میان می آمد هیچوقت کاندید رقیب اصلی فکر نمیکرد آوایی تایید صلاحیت بشود!! چرا که فقط همین رقیب میدانست که آوایی و مردم پیوندی ناگسستنی و ریشه داری باهم داشته و دارند و نسبت به او این آوایی است که نزد مردم محبوبیت دیرینه دارد ، در این خصوص با شگردهای خاص همان رقیب برخی ها بدنبال ایجاد فاصله قوم عزیز لر و عرب از آوایی هستند ، ولی بخوبی میدانند لر و عرب همانند دیگر اقشار به افراد با دیانت و اصالت اعتقادی راسخ دارند خاصه اینکه اگر خدمتگزار آنها از سلاله پاک رسول الله باشد، بی شک لر و عرب و همه اقشار عزیز در شهرستان دزفول برای سادات احترام خاصی قائل هستند، علاوه بر دلسوزی و مردم داری و صداقت سید آوایی ، مردم از اینکه او از سلاله پاک‌رسول الله است را دوست خواهند داشت و این اعتقاد آنهاریشه در گذشته دارد و به راحتی خدشه دار نخواهد داشت و برخی تاب این‌پیوند عمیق مردم با سادات را بر نمی تابند چرا بخوبی میدانند با این پیوند برای آنهااتفاق ناگواری رقم‌خواهد خورد.

همرسانی کنید

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

بیشتر بخوانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوار ابزار