در ابتدای امر شوهر اقدام به حمله به جوان ۳۰ ساله با سلاح سرد می کند که البته در نهایت به علت حضور به موقع ماموران در صحنه درگیری، موفق به انجام این کار نمی شود.

لازم به ذکر است که این ۳ نفر به جرایم روابط نامشروع و درگیری بلافاصله دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند و تمام شایعات مربوط به تلفات جانی این درگیری به هیچ عنوان صحت ندارد.