باکس زباله به خیابان ذوالفقار ۹۲ آبادان رسید

در پی اعلام خبری مبنی بر عدم وجود باکس زباله در خیابان ذوالفقار ۹۲ و درخواست اهالی محترم این خیابان جهت اختصاص آن در فضای مجازی ، مطلع شدیم که باکس زباله به این خیابان اختصاص داده شده است .   از چند و چون این که چه کسی توانسته است این درخواست را عملی […]