امروز ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۳

اخاذی در پوشش جریمه نقدی کرونا؟

در روز‌های اخیر با تشدید نظارت‌ها بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و الزام استفاده از ماسک در میان شهروندان، برخی نگرانی‌ها در مورد جریمه شدن شهروندان

کرونا ما را با خود خواهد برد

یک گوششان در است و گوشش دیگرشان دروازه. انگار نه انگار کرونا است و روز به روزآمار مبتلایان و فوتی های کرونایی بیشتر می شود و پرستاران خسته تر می شوند. هیچ کس کرونا را جدی نمی گیرد و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کند.

جدیدترین خبرها