کشف دستگاه های غیرمجازاستخراج بیت کوین درمیانکوه شهرستان امیدیه

مدیر توزیع برق امیدیه گفت: پی دریافت گزارشاتی ازاداره حراست وحقوقی توزیع برق امیدیه مبنی بر استفاده غیرمجازازدستگاه بیت کوین درشهرمیانکوه و تائید صحت گزارش واصله،روزچهارشنبه ساعت ۹صبح مورخه۹۹/۵/۱۵طی هماهنگی با مراجع قضایی مجوز ورود به محل را از دادستان عمومی وانقلاب شهرستان دریافت کرده وباحضورپرسنل نیروی انتظامی ،نیروهای حراست وکارشناس حقوقی نسبت به جمع آوری دستگاه های بیت کوین اقدام شد.

عروس بی بند و بار به دوست شوهرش هم رحم نکرد

مقداری پول از بانک گرفتم و در حال شمارش اسکناس ها بودم که متوجه شدم جوانی مرا زیر نظر دارد. من بدون آن که حساسیتی نشان بدهم پول ها را داخل کیف دستی ام گذاشتم ولی قبل از آن که از بانک بیرون بیایم بسته اسکناس را برداشتم و داخل جیب کتم گذاشتم.

جدیدترین خبرها